XVI Europejski Kongres Gospodarczy

XVI Europejski Kongres Gospodarczy
Data2024-04-30

W Katowicach odbędzie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy, czyli European Economic Congress (EEC).

Wydarzenia branżowe, dotyczące rozwoju gospodarczego nie tylko naszego kraju, ale i Europy, mają ogromny wpływ na kształtowanie naszej przyszłości. Z tego też powodu niezwykle istotna jest obecność na rozmaitych kongresach, targach i konferencjach. Nie inaczej będzie w najbliższym czasie, ponieważ na początku maja odbędzie się XVI już edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a przedstawiciele EMKA S.A. wezmą w niej udział zarówno jako uczestnicy, jak i prelegenci.

 

Czym jest Europejski Kongres Gospodarczy?

Tuż po długim weekendzie majowym, w terminie 7-9 maja 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy, czyli European Economic Congress (EEC). Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Transformacja dla przyszłości”, a wśród gości specjalnych Inauguracji XVI już edycji tego wydarzenia znaleźli się m.in. Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk oraz Kandydatka EPL na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen.

EMKA S.A. zabierze głos w dyskusji

Bez wątpienia nieodłącznym elementem tego typu wydarzeń są panele dyskusyjne – podczas nadchodzącej edycji EEC także przedstawiciele EMKA S.A. będą mogli zabrać głos w dyskusjach, toczących się na interesujące i angażujące tematy. W czwartek 8 maja 2024 r. w godz. 09:30-11:00 Prezes EMKA S.A., Krzysztof Rdest, weźmie udział w panelu dyskusyjnym, zatytułowanym „Gospodarka odpadami: system, inwestycje, wyzwania”. Podczas jego trwania poruszona zostanie m.in .kwestia spójnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi, ich zagospodarowania, metod naliczania opłat, a także rozwiązań prawno-regulacyjnych, organizacyjnych i technicznych, pozwalających osiągnąć efektywność w ramach docelowego systemu. Poruszony zostanie także wątek systemu kaucyjnego, selektywnej zbiórki tekstyliów oraz inwestycji i uwarunkowań, które ułatwiają podejmowanie ich w zakresie gospodarowania odpadami.

Z kolei w godzi.13:30-14:00 Wiceprezes Zarządu EMKA S.A., Małgorzata Rdest, została zaproszona do wzięcia udziału w sesji pt. „ESG w sektorze mniejszych firm”. Jak podkreślają organizatorzy, sektor małych i średnich przedsiębiorstw stoi w obliczu wyzwań klimatycznych i celów pakietu Fit for 55. Warto zatem zastanowić się, jakie obowiązki dla małych i średnich firm niosą nowe regulacje UE? Podczas sesji poruszony zostanie także temat środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego – czyli wymagań związanych z wszystkim komponentami ESG. Uczestnicy dyskusji zastanowią się także, czy mniejsze firmy znajdują się pod presją społeczną oraz ze strony dużych odbiorców swoich towarów i usług, przekonają się również, jaka jest świadomość wyzwań, wiedza oraz dostępne narzędzia, dotyczące redukowania śladu węglowego. Wreszcie, uczestnicy sesji zastanowią się, jakiego wsparcia oczekują przedsiębiorcy oraz jak wygląda obecnie rola programów europejskich i krajowych, organizacji pozarządowych, partnerów i dostawców oraz sektora finansowego w tym zakresie.