Właściwa gospodarka odpadami medycznymi chroni nas przed chorobami zakaźnymi

Właściwa gospodarka odpadami medycznymi chroni nas przed chorobami zakaźnymi
Data2018-04-18

Gospodarkę odpadami, również tymi medycznymi, regulują przepisy. Dzięki odpowiednim zasadom wiadomo, jak pozbyć się każdego rodzaju odpadów. Jest to szczególnie ważne, kiedy chodzi o odpady medyczne, które mogą być toksyczne czy niebezpieczne. Zasady radzenia sobie z odpadami medycznymi zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska, które zostało wydane dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie katalogowania odpadów.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa w kwestii gospodarki odpadami medycznymi jest ściśle związane z wyznaczonymi zasadami. Odpady medyczne należy rozdzielać według kategorii, które obejmują ich miejsce i czas powstania. Ważne jest też dobre i czytelne oznakowanie pojemników, częsta wymiana tych pojemników i optymalne magazynowanie. Zazwyczaj służą do tego jednorazowe worki i pojemniki polietylenowe.

Zasada bliskości

Odpady medyczne zbiera się w miejscu, w którym powstały, na przykład w szpitalu. Dzieli się je wtedy na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. Zasada bliskości mówi o tym, że nie należy unieszkodliwiać odpadów medycznych i weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Oprócz tego istnieje zakaz przywożenia odpadów medycznych z innego województwa do miejsca, w którym zostaną unieszkodliwione. Jedynym odstępstwem od tego nakazu jest sytuacja, w której istniejące w danym województwie instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Wszystkie podmioty, które gospodarują odpadami zakaźnymi są zobowiązane do przestrzegania zasady bliskości, co sprawia, że dobrze zaplanowana utylizacja i przechowywanie odpadów medycznym chroni nas przed chorobami zakaźnymi.

Warto pamiętać, iż nie wszystkie odpady medyczne są zakaźne, stąd stworzono odpowiednie kategorie. Jednak stosowanie się do wszystkich reguł jest w stanie niezawodnie nie dopuścić do jakichkolwiek zakażeń poprzez odpady medyczne lub weterynaryjne.