Utylizacja odpadów medycznych – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Utylizacja odpadów medycznych – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
Data2018-10-27

Procedury medyczne oraz badania służące rozwojowi medycyny pozostawiają po sobie szereg groźnych odpadów, wymagających szczególnej troski ekologicznej. Odpady medyczne zaliczane są bowiem do grupy odpadów niepodatnych na recykling i wymagających specjalistycznych procedur utylizacji. Szacuje się, że rocznie powstaje w Polsce około 200 ton odpadów medycznych, z czego 80% ma charakter komunalny, zatem ponad 20% odpadów należy do grupy zwanej odpadami specjalnego traktowania (odpady infekcyjne, patologiczne, specjalne). Odpady specjalne są najgroźniejsze ekologicznie, zarówno dla człowieka, gdyż stwarzają ryzyko epidemiologiczne, jak i całego ekosystemu – ze względu na właściwości toksykacji środowiska.

Utylizacja odpadów medycznych według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego odpady medyczne nie podlegają odzyskowi. Stosuje się cztery metody utylizacji odpadów medycznych.

Pierwsza to termiczne przekształcanie odpadów, czyli spalanie ich w temperaturze 1100 stopni Celsjusza. Metoda ta przynosi efekt w postaci utylizacji 90% masy odpadów i jest kosztowna ze względu na konieczność utrzymania wysokiej temperatury w komorze spalania.

Drugą metodą jest autoklawowanie, czyli sterylizacja parowa. Autoklawowanie może być próżniowe lub grawitacyjne. Jego zaletą jest łatwość stosowania i brak wymogu wcześniejszego rozdrabniania odpadów.

Trzecią metodą utylizacji odpadów medycznych jest dezynfekcja termiczna polegająca na odkażaniu odpadów za sprawą wysokiej temperatury (od 400 do 700 stopni Celsjusza) w zachowaniu średnich ciśnień atmosferycznych. Masa odpadów może ulegać redukcji nawet do 50%, co z jednej strony nie jest wynikiem nadzwyczajnym, jednak nie istnieje w tym przypadku ryzyko powstawania ubocznych produktów, jak na przykład w sytuacji spalania.

Ostatnia z metod utylizacji odpadów medycznych to oddziaływanie na nie mikrofalami. Fale o częstotliwości 2450MHz i długości fal 12,24 rozbijają większość mikroorganizmów. Jeśli dany odpad nie nadaje się do utylizacji powyższymi metodami możliwe jest zastosowanie obróbki fizyko-chemicznej redukującej lub usuwającej toksyczne związki. Odpady medyczne są poważnym problemem ekologicznym i ciągle wymagają poszukiwań coraz skuteczniejszych metod ich utylizacji, także ze względu na cywilizacyjny wzrost ich ilości.