Tekst nowej Umowy ADR 2023-2025

Tekst nowej Umowy ADR 2023-2025
Data2023-05-15

Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

D20230891-01

D20230891-02

D20230891-03

D20230891-04

Data ogłoszenia:

2023-05-11

Data wydania:

2023-03-13

Link do ISAP: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000891