Tania energia – odzysk energii z odpadów

Tania energia – odzysk energii z odpadów
Data2023-04-05

Jednym z aspektów społecznych, który dotyka niemal wszystkich są drastycznie rosnące ceny energii.

Wszyscy poszukują realnych alternatyw, które będą oznaczały oszczędności lub przynajmniej zminimalizują bolesne podwyżki. 

 Tania energia jest pożądana. Obecnie popularne są zarówno panele fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe – są jednak zależne od warunków pogodowych i nie zawsze dostarczają energię, zwłaszcza w zimie. Innym skutecznym rozwiązaniem jest pozyskanie energii z odpadów – rozwiązanie znane w Europie, powoli wkraczające do Polski. W instalacjach do odzysku energii z odpadów są one spalane, w ten sposób uzyskuje się jednocześnie ciepło, które może być wykorzystane w instalacjach grzewczych, jak i energię elektryczną.   

 Co istotne, współczesne instalacje tego typu stanowią jedno z najczystszych i najbezpieczniejszych dla środowiska rozwiązań technologicznych. Podlegają rygorystycznym normom w zakresie emisji spalin. Zachodzące procesy technologiczne są szczegółowo kontrolowane, a otwarcie zakładu następuje po uzyskaniu stosownych zgód i decyzji administracyjnych.  Nowoczesne technologie termicznego przekształcania odpadów w ciepło i prąd to alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii. Co więcej, tradycyjne źródła energii mają ograniczone zasoby, natomiast odpady były, są i będą, tym bardziej stanowią wartościowe, tanie i łatwo dostępne źródło energii. 

Stosowanie alternatywnych źródeł energii (takich jak odpady) przynosi dodatkowe korzyści: rozwiązujemy problem składowania śmieci i zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych. Patrząc na to zagadnienie z szerszej perspektywy – mimo, iż pozornie spalanie może kojarzyć się z zanieczyszczaniem powietrza, to nowoczesne technologie i wyśrubowane normy sprawiają, że faktycznie dbamy o środowisko naturalne z myślą o przyszłych pokoleniach. 

 Znakomitym przykładem efektywnego wykorzystania odpadów jako źródła energii jest Szwecja, kraj postrzegany jako niezwykle dbający o środowisko naturalne. W tym skandynawskim kraju energię odzyskuje się zarówno w procesie termicznego przekształcania odpadów jak i w wyniku procesów zachodzących w biogazowniach. Zaledwie poniżej 3% odpadów w Szwecji trafia obecnie na składowiska, pozostałe poddawane są spalane. Co istotne, jeszcze w 1975 r. na wysypiskach gromadzono w tym kraju 62% odpadów. 

 Podsumowując, poszukiwanie tańszej energii to wyzwanie, z którym borykają się wszyscy. Problem cen energii jest szeroko dyskutowany w naszej przestrzeni publicznej, na rozmaitych forach. W tej sytuacji bezpieczne i nowoczesne zakłady do odzysku energii z odpadów mogą stanowić jedno z rozwiązań problemu. Dlatego też wspieranie takich inicjatyw biznesowych przez samorządy i społeczności lokalnych jest jak uzasadnione. Tym bardziej, że lokalnie odzyskiwane ciepło i energia elektryczna mogą być wykorzystywane przez lokalne społeczności.