Sprawdź, czy prawidłowo postępujesz z odpadami medycznymi

Sprawdź, czy prawidłowo postępujesz z odpadami medycznymi
Data2018-05-28

Odpady medyczne powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że odpady medyczne trzeba nie tylko zbierać, ale również segregować, przechowywać oraz transportować według specjalnych zasad. Do odpadów medycznych trzeba zaliczyć też odpady, które powstają w rezultacie prowadzonych badań oraz doświadczeń w zakresie medycyny.

Czym są odpady medyczne?

Przed przystąpieniem do szczegółowego trybu postępowania z odpadami medycznymi należy uświadomić sobie czym są odpady medyczne. Definicja odpadów medycznych znajduje się w ustawie z dnia 27 września 2001 roku o odpadach. Za odpady medyczne uznawane są odpady, które powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzenia badań oraz doświadczeń naukowych związanych z medycyną.

Jak należy postępować z odpadami medycznymi? 

Mnóstwo osób zastanawia się czy istnieje jakiś szczególny sposób postępowania w tej kwestii. Jest on oczywiście jasno określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia odnośnie dokładnego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Odpady medyczne należy zebrać w miejscu ich powstania. Zasada ta nie ma jednak zastosowania tylko i wyłącznie w przypadku, gdy powstanie odpadów medycznych nastąpiło w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania. Takie odpady muszą zostać usunięte przez osoby, które udzieliły tych świadczeń zdrowotnych. Odpady medyczne trzeba koniecznie przekazać do stosownie przygotowanych pomieszczeń lub urządzeń chłodniczych, które są przeznaczone wyłącznie to tego celu. Należy koniecznie pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Wszelkiego rodzaju odpady medyczne trzeba zbierać do specjalnych worków jednorazowego użycia. Worki te nie tylko wykonane są z folii polietylenowej, ale również są wytrzymałe i nieprzezroczyste. Worki mają także możliwość jednokrotnego zamknięcia. Należy pamiętać, że muszą być odporne na działanie środków chemicznych oraz wilgoci. Trzeba mieć również świadomość, aby nie umieszczać w nich przedmiotów, które mają ostre krawędzie i końce.