Segregacja odpadów medycznych to nie tylko dbanie o środowisko

Segregacja odpadów medycznych to nie tylko dbanie o środowisko
Data2017-10-20

Odpady medyczne powstają wskutek operacji, przeprowadzania badań, zabiegów czy doświadczeń. Obecne są w szpitalach, klinikach czy przychodniach. Ich segregowanie określa specjalne rozporządzenie, które zabrania stosowania zasad ogólnych – takich samych, jak w przypadku zwykłych śmieci.

Segregacja śmieci oraz ich odpowiednie składowanie, utylizacja to podstawowe działania mające na celu ochronę środowiska, dbanie o czystość, porządek oraz wygląd najbliższego otoczenia. Bez segregacji śmieci już na etapie własnego domu czy mieszkania możemy mieć problem z utrzymaniem porządku. Takie samo działanie przekłada się na odpady medyczne, które powstają w placówkach świadczących usługi zdrowotne.

Obowiązek segregowania odpadów medycznych (pod każdą postacią) nałożony został poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia. Odpady medyczne muszą być regularnie segregowane w:
– worki czerwone (odpady medyczne szczególnie niebezpieczne, zakaźne, w postaci ludzkich organów, części ciała, pojemników na krew),
worki żółte (odpady chemiczne, np. odczynniki),
– pozostałe worki (pozostałe odpady, np. narzędzia lekarskie,  chirurgiczne).

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju bakterii, wirusów (w tym np. wirusa HIV), segregowane odpady muszą być szczegółowo opisane, zawierać kod, datę zamknięcia oraz miejsce wytworzenia. Również magazynowanie odbywa się w specjalnych pomieszczeniach.

Segregacja odpadów medycznych, ich transport i szczególnie utylizacja to zarówno dbanie o środowisko, jak i własne zdrowie oraz życie nas wszystkich.