Rozdaliśmy tablice matematyczne uczniom w Chełmie

Rozdaliśmy tablice matematyczne uczniom w Chełmie
Data2023-04-10

Mówi się, że matematyka to Królowa Nauk.

Choć brzmi to być może na wyrost, prawda jest taka, że to właśnie wiedza zdobyta na lekcjach matematyki w szkole podstawowej i średniej towarzyszy nam na każdym kroku – choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Bywa jednak, że bez odpowiednich, legalnych pomocy naukowych, okiełznanie matematyki jest trudne. Szczęśliwie z pomocą przychodzą wówczas między innymi tablice matematyczne i drzemiąca w nich moc.

Czym są tablice matematyczne?

Tablice matematyczne to nieodzowna pomoc na egzaminie maturalnym z Królowej Nauk. Wiedzą o tym nie tylko obecni maturzyści, ale też te osoby, które w minionych latach miały przyjemność pisać egzamin dojrzałości z tego przedmiotu. Zebrane w formie książeczki lub broszury tablice matematyczne stanowią swoisty zbiór wzorów matematycznych, które Centralna Komisja Egzaminacyjna dopuszcza do użytku przez uczniów podczas pisania egzaminu maturalnego. Zbiór ten obejmuje wiedzę matematyczną, obowiązującą w szkole podstawowej oraz średniej.

 

W 2023 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła zupełnie nowe tablice matematyczne, dokonując zmian w dopuszczalnych zestawach z poprzednich lat. Wychodząc naprzeciw uczniom, którzy w tym roku przystępują do egzaminu maturalnego z matematyki, jako EMKA S.A. przygotowaliśmy drukowane egzemplarze tablic, które spełniają aktualne wytyczne CKE. Tym samym przygotowane przez nas bezpłatne materiały, zebrane w formie przystępnej broszury, mogą stanowić idealną pomoc nie tylko podczas egzaminu maturalnego, ale także w trakcie nauki w klasie maturalnej.

Szkoły, które odwiedziliśmy

Przygotowane przez nas broszury z tablicami matematycznymi postanowiliśmy przekazać między innymi uczniom szkół w Chełmie – miejscowości, w której coraz bardziej widać prowadzoną przez nas działalność. Ufamy, że te materiały dydaktyczne pomogą tegorocznym maturzystom jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości z matematyki, a tym samym dostać na wymarzone studia. Wśród szkół, które skorzystały z oferowanych przez nas materiałów, znalazły się:

 

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
  • II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Generała Władysława Andersa w Chełmie,
  • Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie.

 

Łącznie przekazaliśmy ich uczniom 590 zestawów tablic matematycznych. Jesteśmy przekonani, że w efekcie ich uczniowie dołożą wszelkich starań, by – odpowiednio wykorzystując otrzymaną pomoc – uzyskać 590 pozytywnych wyników egzaminu maturalnego z matematyki w tym roku.

Odpowiedzialność społeczna biznesu

„Choć wiele przedsiębiorstw w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu stara się pomagać lokalnej społeczności, działając w przestrzeni kulturalnej lub wykonując szereg prac na rzecz użytku publicznego, nic nie stoi na przeszkodzie, by wesprzeć także uczniów. Tych, którzy już za kilka czy kilkanaście lat będą tworzyć przyszłość nie tylko wspólnoty lokalnej, ale i – patrząc perspektywicznie – całego regionu, kraju lub Europy” – podkreśla Prezes Zarzadu EMKA S.A., Krzysztof Rdest. – „Wychodząc naprzeciw uczniom szkół w Chełmie, postanowiliśmy przygotować dla nich bezpłatne materiały dydaktyczne, jakimi są tablice matematyczne. Ten legalny, dopuszczony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zestaw pomocy naukowych może być doskonałym wsparciem dla każdego maturzysty. Wierzymy, że przekazując uczniom nasze broszury przyczynimy się do przekazania im realnego wsparcia, które w efekcie przełoży się na pozytywne wyniki egzaminu i pozwoli im dostać się na wymarzone studia. To mała pomoc, która – niczym efekt motyla – może przynieść naprawdę ogromne, pozytywne konsekwencje dla społeczności lokalnej i jestem przekonany, że tak właśnie będzie i w tym przypadku” – podkreśla.