Odpady medyczne wytwarzane w salonie kosmetycznym

Odpady medyczne wytwarzane w salonie kosmetycznym
Data2018-08-22

W gabinecie kosmetycznym mamy do czynienia zarówno z odpadami zwykłymi, jak i medycznymi. Te drugie wymagają specjalnego traktowania, dlatego każdy właściciel salonu kosmetycznego powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi postępowania właśnie z odpadami medycznymi. Informacje na ten temat znajdziemy Ustawie z dnia 14 Grudnia 2012 roku o odpadach.

Co to są odpady medyczne?

Odpady medyczne powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń naukowych w zakresie medycyny. Dodatkowo do odpadów medycznych należą te, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, który wywołuje choroby u zwierząt i ludzi. Odpady te posiadają kod 18 01 03*. Inne możliwe odpady w salonie kosmetycznym posiadają kody:

  • 18 01 01* – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (niepodane w spisie odpadów oznaczonych nr. 18 01 03*) ;
  • 18 01 04* – odpady inne niż wymienione w 18 10 03*, czyli na przykład opatrunki, pościel, pieluchy jednorazowe, ubrania jednorazowe itp..

Kod określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów. Jeśli przy kodzie jest gwiazdka oznacza to, że odpady są niebezpieczne.

Gdzie znajdują się informacje dotyczące postępowania z odpadami medycznymi w salonie kosmetycznym?

Aby odpowiednio zadbać o utylizację odpadów niebezpiecznych (medycznych), każdy właściciel salonu kosmetycznego powinien zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. W rozporządzeniu tym znajdziemy między innymi informacje dotyczące:

  • pojemników i worków, w jakich powinno się gromadzić odpady;
  • jak opisać takie worki i pojemniki;
  • jak długo i gdzie można przechowywać takie pojemniki i worki z odpadami;
  • Jakie wymagania powinno spełniać pomieszczenie do przechowywania zebranych odpadów;
  • Jak i komu przekazać wypełnione odpadami medycznymi worki i pojemniki.

Mimo, że na pierwszy rzut oka salon kosmetyczny nie wytwarza odpadów medycznych, po wgłębieniu się w przepisy może się okazać, że znajdziemy sporo takich, które klasyfikują się jako odpady niebezpieczne/medyczne. Aby uniknąć konsekwencji nie warto bagatelizować tematu.