Odpady medyczne – pod specjalnym nadzorem

Odpady medyczne – pod specjalnym nadzorem
Data2018-06-22

Śmieci i różnego rodzaju odpady stanowią spory problem. Chodzi o ich bezpieczne składowanie i utylizację tego,co dla ludzi, zwierząt i środowiska jest po prostu niebezpieczne.

Czym są odpady medyczne?

To, czym są odpady medyczne, określa ustawa z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach. Dokument mówi, że są to resztki i pozostałości powstające w związku z leczeniem, wszelkimi udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi, a także z przeprowadzanymi badaniami oraz doświadczeniami naukowymi dotyczącymi szeroko pojętej medycyny.

W pojęciu tym mieści się sporo bardzo różnych artykułów, przedmiotów i szczątków takich, jak:

  • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe,
  • części ciała, organy, pojemniki służące do przechowywania krwi,
  • różne odpady mogące zawierać drobnoustroje chorobotwórcze i toksyny,
  • opatrunki różnego rodzaju, odzież jednorazowa, pościel,
  • leki,
  • resztki jedzenia, zwłaszcza ze szpitalnych oddziałów zakaźnych.

Niewłaściwe składowanie i dostęp do tego typu opadów osób trzecich może mieć bardzo negatywne skutki. Nic więc dziwnego, że utylizacją takich resztek i przedmiotów powinny zająć się odpowiednie firmy.

Utylizacja odpadów medycznych

Przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją resztek, śmieci i pozostałości działalności medycznej, dysponują odpowiednią wiedzą, przygotowaniem pracowników, warunkami, maszynami i technologią, dzięki czemu mogą bezpiecznie unieszkodliwić pozostałości mogące zagrażać ludziom i przyrodzie, np. zawierając groźne drobnoustroje. Chodzi o to, aby zapobiec epidemiom oraz kontaktowi odpadów medycznych z ziemią, roślinnością, powietrzem, czy ogólnie dostępną wodą.

Firmy, które podejmują się takiej pracy, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich gotowość do podejmowania ryzyka związanego z unieszkodliwianiem śmieci szczególnie groźnych i niebezpiecznych. Dlatego wybór odbiorcy odpadów medycznych w żadnym wypadku nie może być przypadkowy, choćby dlatego, że odebrane materiały nie mogą by składowane w na zwykłych wysypiskach, do których dostęp mają choćby zwierzęta – przede wszystkim ptaki, ale także koty i psy – ani utylizowane w żaden inny sposób niż spalanie.