Przeterminowane leki oddaj do apteki

Przeterminowane leki oddaj do apteki
Data2018-06-22

Prawdopodobnie każdy z nas posiada w domu preparaty medyczne z przekroczoną datą przydatności do użycia – mówiąc prościej przeterminowane leki. Czy wiemy co z nimi zrobić? Czy można je tak porostu wyrzucić do kosza jak każdy inny przeterminowany produkt?

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne

Przeterminowane, niezdatne do użycia leki są odpadami niebezpiecznymi i jako takie powinny być w odpowiedni sposób utylizowane. Pod żadnym pozorem nie można ich wyrzucać do koszy czy do kanalizacji. W ten sposób stworzyłyby one zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz przypadkowych zwierząt i ludzi. Przeterminowane leki są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci – rocznie odnotowuje się po kilka przypadków zatruć spowodowanych spożyciem przypadkowo znalezionych preparatów medycznych.

Co na to prawo?

Tematem zajmują się tak zwana „ustawa śmieciowa” z 1996 roku oraz ustawa o odpadach z 2012 roku. Z powyższych aktów prawnych wynika, że po pierwsze leków nie można traktować jak innych odpadów oraz po drugie, że wyrzucając je do śmieci, popełniamy wykroczenie. Co prawda ustawodawca nie nakłada na apteki obowiązku zbiórki przeterminowanych leków, ale te na podstawie odpowiednich porozumień z gminami taką działalność prowadzą, przygotowując i udostępniając odpowiednie pojemniki.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?   

Odpowiedz jest bardzo prosta – zanieść do najbliższej apteki prowadzącej zbiórkę przeterminowanych produktów medycznych. Listę takich punktów najczęściej można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych samorządów. Dobrym zwyczajem jest wypakowanie leków ze swoich tekturowych pudełek i pozostawienie samych blistrów – jest to bardzo ważne z punktu widzenia dalszej utylizacji oraz prozaicznej ekonomii.

Bezpieczne środowisko, bezpieczni my

Podsumowując, przeterminowane leki stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla nas samych i otaczającej nas przyrody. Dobrym zwyczajem jest więc okresowe przeglądanie swoich domowych apteczek i deponowanie zużytych medykamentów w wyznaczonych prowadzących zbiórkę aptekach.