Obowiązki związane z odbiorem i transportem odpadów medycznych

Obowiązki związane z odbiorem i transportem odpadów medycznych
Data2018-01-04

Zagrożenia, jakie stwarzają odpady medyczne, sprawiają, że firmy zajmujące się ich odbiorem i transportem zobowiązane są do przestrzegania wielu regulacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Najważniejsze normy dotyczące przewozu odpadów medycznych

Wśród najważniejszych zadań obowiązujących firmy transportujące odpady medyczne należy wymienić:

  1. Obowiązek zrejestrowania firmy i uzyskanie numeru rejestrowego od marszałka województwa
  2. Dostosowanie sposobu transportu do kodu oznaczającego grupy odpadów
  3. Przekazanie odpadów do miejsca utylizacji wskazanego przez wytwórcę odpadów medycznych (zleceniodawcę)
  4. Stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa podczas wykonywanych usług – tak, aby zminimalizować zagrożenia podczas wykonywania usługi oraz na dalszych etapach utylizacji.

Podczas przewożenia ładunków firma musi również posiadać dokumentację dotyczącą ładunków – jej brak grozi otrzymaniem mandatu. Ponieważ większość z odpadów medycznych to odpady wysoce zakaźne, ich transport objęty jest zapisami zawartymi w umowie ADR – międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Według niej firma ma obowiązek nadać numer UN przewożonemu ładunkowi, który określa właściwości paczek i zagrożenia, jaki stwarzają, a także dysponować dokumentem przewozowym, który zawiera najważniejsze informacje o ładunku. Przepisy nakazują również, by pojazd lub kontenery do transportu były zamknięte, pojazd może mieć tylko jedną naczepę lub przyczepę, powinien być oznakowany specjalną naklejką, a także dwoma pomarańczowymi odblaskowymi tablicami w kształcie prostokąta. Ważne jest również, aby pracownicy takiej firmy posiadali przeszkolenie ADR.