Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju
Data2024-04-16

EMKA S.A. została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Prowadzona przez nas działalność najprościej rzecz ujmując może być określona dwoma słowami – ekologia i innowacja. To właśnie w trosce o stan naszej planety podejmujemy każdego dnia działania, zmierzające do jak najbezpieczniejszego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych. To właśnie w trosce o środowisko poszerzyliśmy niedawno naszą działalność o odbiór i recykling zużytego oleju kuchennego (UCO), a szereg naszych działań opiera się o innowacyjne, nietuzinkowe podejście, szukanie nowych rozwiązań i korzystanie ze zdobyczy technologicznych na miarę XXI wieku. Cieszy nas zatem każda nominacja i każde wyróżnienie, które stanowią docenienie innowacyjnego podejścia do działalności, stosowanego od lat w naszej firmie.

 

Czym jest Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju?

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to prestiżowe wyróżnienie, będące nagrodą wizerunkową, dedykowaną osobom i organizacjom prowadzącym innowacyjną działalność – obejmującą zarówno innowacje technologiczne, jak i społeczne. Współorganizatorami są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz Forum Inteligentnego Rozwoju, a patronem medialnym: Recz o Innowacjach. Laureatami mogą być te podmioty, które dążą na co dzień do przełożenia swojej pracy na konkretny efekt dla praktyki gospodarczej z pożytkiem dla społeczeństwa. W swej pracy wykazują się jednocześnie aktywnością w komunikacji z całym społeczeństwem, uwypuklając wagę swojej pracy dla inteligentnego rozwoju gospodarki i poprawy standardu życia. Trwa obecnie 9. edycja przyznawania tej nagrody. W czerwcu 2024 r. statuetki PNIR trafią w ręce kolejnych inspirujących ludzi i organizacji chcących wpływać na lepszą przyszłość. Niezmiernie miło jest nam ogłosić, że w gronie nominowanych, w kategorii Innowacyjna firma,  znalazła się również EMKA S.A.

Innowacja to nasze drugie imię

„Niezwykle cieszy nas fakt, że EMKA S.A. znalazła się w gronie podmiotów, które uzyskały nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Fakt ten stanowi nie tylko potwierdzenie właściwego kierunku, w jakim zmierzamy od lat jako prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo i jeden z liderów w naszej branży. To także dowód potwierdzający wyznawaną przez nas teorię, że kluczem do postępu jest poszukiwanie nowych rozwiązań, droga wiodąca niekiedy pod prąd lub wbrew temu, gdzie zmierza rynek. W EMKA S.A. nie boimy się innowacyjnych i nietuzinkowych rozwiązań, obecnych w naszej pracy na co dzień, a nominacja stanowi dla nas jasny sygnał, że wprowadzane przez nas rozwiązania są nie tylko dostrzegane, ale i doceniane” – podkreśla Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu EMKA S.A.