Wytwórco odpadów medycznych!
Pamiętasz o sprawozdaniu rocznym?
Zostało bardzo mało czasu na złożenie sprawozdania rocznego o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Termin na złożenie sprawozdania rocznego w BDO upływa już 15 marca. Możemy to zrobić w Twoim imieniu i automatycznie wygenerować sprawozdanie i ewidencje. Niniejsze obowiązuje każdego wytwórcę odpadów. Brak złożenia sprawozdania w powyższym terminie może skutkować grzywną nawet do 5000 złotych.

art. 180a, ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 ze zm.), ten kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania. podlega karze grzywny.
Chcesz już teraz wygenerować sprawozdanie roczne?
Zamów sprawozdanie!
Więcej informacji na temat sprawozdania rocznego w BDO tutaj.
 
 
We innovate because we care.
 
 
Copyright © 2022 EMKA S.A. | Rezygnacja z newslettera