Minął termin na złożenie sprawozdania – i co dalej?

Minął termin na złożenie sprawozdania – i co dalej?
Data2022-03-14

Jednym z obowiązków, jakie nakładane są na podmioty posiadające wpis do rejestru BDO, jest złożenie corocznego sprawozdania.

Powinno ono trafić do Marszałka Województwa w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca za rok poprzedni. Zdarza się jednak w natłoku spraw, że termin ten minął, a dany podmiot nie złożył sprawozdania. Co zrobić w takiej sytuacji? 

Czym jest sprawozdanie BDO? 

Każdego roku podmioty, które zarejestrowane są w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli zw. rejestrze BDO, mają obowiązek złożyć sprawozdanie dotyczące gospodarowania odpadami. Zawiera ono m.in. informacje o tym, jakie ilości odpadów zostały przez dany podmiot wyprodukowane czy też przetworzone w ubiegłym roku. Sprawozdanie to należy złożyć za pośrednictwem internetowego systemu BDO na podstawie danych zebranych podczas prowadzenia ewidencji odpadowej w ciągu całego roku. Obowiązek składania sprawozdań istniał jeszcze przed powstaniem systemu BDO, jednak od 2019 roku to właśnie za jego pośrednictwem – zamiast w formie papierowej – składa się sprawozdanie. 

Co grozi za brak sprawozdania BDO w terminie? 

Podmioty, które wpisane są do rejestru BDO mają obowiązek złożenia także sprawozdań zaległych – zarówno za poprzedni rok, jeśli przekroczony został termin ich składania (15 marca roku następnego), jak i wcześniejszych lat, w których sprawozdania nie złożono. Urząd Marszałkowski ma prawo wezwać podmiot do złożenia zaległych sprawozdań nawet do 5 lat wstecz. W przypadku złożenia sprawozdania BDO po terminie mamy jednak do czynienia z odsetkami ustawowymi, dodatkowo naliczonymi do opłat wynikających ze złożonego sprawozdania. Jak wynika z art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – podmiot, który mimo obowiązku nie składa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, podlega karze grzywny. Ta może wynosić od 20 złotych do nawet 5000 złotych. 

Jakie sprawozdanie przygotować w BDO? 

Po zalogowaniu się do rejestru BDO i kliknięciu w zakładkę “Sprawozdawczość” napotkać można trzy różne rodzaje sprawozdań. Pierwsze z nich to sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami – dotyczy ono tych przedsiębiorców, którzy wprowadzając opakowania lub produkty w opakowaniach,, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, smary i oleje. Podmioty te prowadzą ewidencję poza systemem BDO. Podobnie w przypadku sprawozdania komunalnego, które składane jest przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. 

Tym sprawozdaniem, które powinniśmy złożyć w przypadku wytwarzania odpadów, jest związane z prowadzeniem ewidencji w BDO sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie to zawierać powinno przede wszystkim dane rejestrowe firmy, a także informacje o miejscu wytworzenia odpadów, rodzaju wytworzonych przez nas odpadów oraz ich masie. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, oferujemy wygenerowanie sprawozdania w BDO w sposób automatyczny.