#MedTalk Live – „Położne na medal”

#MedTalk Live – „Położne na medal”
Data2023-08-24

 W ramach organizowanej przez nas akcji #AkademiaEMKA odbył się kolejny #MedTalk.

 Gośćmi spotkania, prowadzonego przez Jakuba Kadysza były Aleksandra Pliszka (@alexinmedland), położna, studentka kierunku lekarskiego, prawdziwa pasjonatka opieki zdrowotnej, która ostatni miesiąc spędziła w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Kopenhadze oraz Katarzyna Salomońska (@polozna_z_plecakiem), magister położnictwa, wiejska położna środowiskowa oraz doradca w noszeniu dzieci w chustach i nosidłach miękkich. Organizowane przez nas spotkanie miało na celu zabranie widzów w fascynującą podróż po świecie opieki nad matką i dzieckiem.

Czym zajmuje się położna i na czym polega jej praca?

Wbrew pozorom nie jest proste pytanie, a odpowiedź nie jest oczywista, ponieważ zakres obowiązków położnej jest naprawdę szeroki. Pozornie wydaje się, że położna po prostu przyjmuje porody i pracuje w szpitalu, tymczasem położna może równie dobrze pracować w przychodni, odwiedzać pacjentki po porodzie i zajmować się głównie opieką poporodową i edukacją w tym zakresie. Nierzadko szok wywołuje także informacja o tym, że położna może wystawiać recepty. 

Rzecz jasna, położne możemy spotkać na oddziale porodowym, sali noworodkowej i oddziale ginekologii, dostrzeżemy je jednak także w poradniach ginekologicznych i przychodniach POZ. Musimy jednak zauważyć jedną, zasadniczą różnicę: położna nie jest pielęgniarką, a pielęgniarka – położną. Studia na obu kierunkach wyglądają inaczej i w zupełnie innym kierunku idzie nie tylko edukacja, ale i praca w tym zawodzie. W polskim systemie edukacji położnictwo i pielęgniarstwo od dawna są już zresztą oddzielnymi, samodzielnymi zawodami.

Jak wygląda droga do zostania położną?

Zdajemy maturę, składamy dokumenty na uczelnię na kierunek położnictwa – miejsc, gdzie można studiować jest bardzo dużo, a w każdym mogą być wymagane inne przedmioty – przykładowo są nimi biologia i chemia, warto jednak się upewnić, jak to wygląda na danym wydziale. Po ukończeniu trzech lat studiów, po zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymuje się prawo do wykonywania zawodu i można iść do pracy. Magisterka poszerza naszą wiedzę i umiejętności, ale nie jest potrzebna do pracy. Można zrobić doktorat z położnictwa, dostępne są także liczne kursy (choć jest ich mniej, niż tych dla pielęgniarek), ale cały czas są możliwości rozwoju, zależnie od tego, w jakim kierunku zmierzamy. 

Specjalizacje zawodowe organizowane są przykładowo przez Izby Pielęgniarek i Położnych, najczęściej mamy do czynienia z możliwością wyboru specjalizacji epidemiologicznej, ginekologiczno-położniczej, neonatologicznej lub specjalizacji rodzinnej. Każda z tych specjalizacji trwa dwa lata, najczęściej zajęcia odbywają się w trybie piątek-niedziela i przypominają studia zaoczne. Jeśli położna po licencjacie ma przepracowane dwa lata w zawodzie, nie musi mieć ukończonych studiów magisterskich, żeby iść na specjalizację – niemniej siatka płac zachęca do tego, by po licencjacie ukończyć studia magisterskie, a następnie po dwóch latach rozpocząć specjalizację, która kończy się egzaminem specjalizacyjnym.

Jakie aspekty pracy położnej są niezwykle istotne?

Dalsza część organizowanego przez nas spotkania dotyczyła rozmaitych aspektów pracy położnej oraz nauki związanej z tym zawodem. Pojawił się temat tego, czy praca położnej jest satysfakcjonująca, jak położne czują się, uczestnicząc w niekiedy trudnym momencie narodzin dziecka. Poruszone zostało także zagadnienie sposobu, w jaki położne nawiązują relacje z pacjentkami oraz kwestia stereotypów, dotyczących zawodu położnej i jej obowiązków.

Pełny zapis rozmowy, odbytej w ramach siódmego z kolei spotkania #MEDTalk Live zobaczyć można na naszym instagramowym profilu @emka.sa – zachęcamy do obejrzenia.