Local Trends 2024

Local Trends 2024
Data2024-05-08

Local Trends, czyli Samorządowy Kongres Finansowy  odbędzie się w dniach 13-14 maja w Sopocie.

Każda okazja do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań, wykorzystywanych w EMKA S.A. jest na wagę złota. Równie cenne jest każde wydarzenie branżowe, na którym możemy zapoznać się z aktualnymi trendami, zmianami w gospodarce czy też wyzwaniami, przed jakimi stają zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy. W idealnej sytuacji oba te aspekty udaje się pogodzić podczas jednego wydarzenia branżowego – i tak właśnie będzie w najbliższych dniach, podczas Local Trends, czyli Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

 

Czym jest Kongres Local Trends?

Organizowany po raz siódmy w historii Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie pierwszym po wyborach parlamentarnych i samorządowych wydarzeniem poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów. W dniach 13-14 maja w Sopocie poruszone zostaną kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz reprezentanci świata nauki ponownie spotkają się w Sheraton Sopot Hotel, aby wziąć udział w licznych dyskusjach i debatach, sesjach networkingowych oraz szkoleniach z zakresu finansów samorządów i inwestycji.

Tematów do debaty nie brakuje

Uczestnicy Local Trends mogą skorzystać z licznych debat i prelekcji, które obejmują piętnaście odrębnych obszarów, dotyczących zarówno regulacji finansowych, jak i szeregu wyzwań, przed jakimi stoją samorządy, także w kontekście zmian klimatu. Cały program wydarzenia obejmuje holistyczne podejście do gospodarki, uwzględniając następujące tematy:
● Budżety lokalne wobec multikryzysów i regulacji,
● Optymalizacja i scenariusze zmian prawno-podatkowych,
● Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym,
● Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji,
● Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, gospodarka komunalna,
● Adaptacja miast do zmian klimatu oraz edukacja klimatyczna,
● Zielona transformacja miast, w szczególności strategie OZE i efektywności energetycznej miast,
● Wyzwania zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz ład przestrzenny,
● Wyzwania polskich wsi i miasteczek,
● Rozwój transportu w dobie wykluczenia komunikacyjnego,
● Integracja i równowaga społeczna miast,
● Ochrona środowiska i inicjatywy wspierające zdrowie społeczne,
● Potrzeby mieszkańców i sprawne dostarczanie usług publicznych,
● Komunikacja z mieszkańcami oraz marketing,
● Transformacja cyfrowa, smart city i cyberbezpieczeństwo.

EMKA S.A. zaprasza do debaty

W ramach Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego 2024 w Sopocie EMKA S.A. zaprezentuje na swoim stoisku ofertę usług. Nie zabraknie także naszego najnowszego projektu, czyli Olejomatów, którymi pragniemy zainteresować samorządowców, zwracając uwagę na korzyści płynące z selektywnej zbiórki tego problematycznego odpadu, jakim jest zużyty olej kuchenny (UCO, used cooking oil). Już teraz serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, na którym z przyjemnością zaprezentujemy nasz innowacyjny projekt i opowiemy o efektach pilotażowego projektu “Olej zdasz, drzewko masz!” na terenie Opola.

Zapraszamy również do udziału w debacie, której będziemy gospodarzem. Temat debaty brzmi: “Jak podnosić jednocześnie poziom życia, zaangażowania mieszkańców oraz chronić środowisko w miastach? Dobre praktyki współpracy biznesu i samorządu.”, a weźmie w niej udział Prezes Emka S.A. Krzysztof Rdest.
Data debaty: 13 maja 2024 (poniedziałek), godzina: 15:00
Miejsce debaty: Sopot Hotel w Sopocie, Sala Columbus C.D