Kierowca Realizator kat. B (Żyrardów)

Kierowca Realizator kat. B (Żyrardów)
Data2024-04-03

Kierowca Realizator kat. B (Żyrardów)

 • umowa o pracę
 • pełny etat

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja odbioru odpadów według przydzielonego harmonogramu.
 • Dostarczanie odebranych odpadów do ściśle wskazanego miejsca ich składowania przeładunku i utylizacji.
 • Załadunek i rozładunek odpadów medycznych u klientów oraz wskazanym miejscu składowania, przeładunku.
 • Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminami wewnętrznymi firmy
 • Staranne prowadzenie wymaganej przez kierownictwo firmy dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami.
 • Sprzedaż materiałów jednorazowego użytku w wyznaczonym zakresie i na warunkach określonych przez kierownictwo firmy.

Nasze wymagania

 • Skończone 21 lat
 • Dobra organizacja pracy, rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów typu BUS
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z klientami

Mile widziane

 • Posiadane uprawnienia ADR

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Czytelny system wynagrodzeń
 • Za realizację dodatkowych zadań przewidziane są premie i nagrody finansowe
 • Komfortowy samochód służbowy
 • Narzędzia niezbędne do wykonania powierzonych zadań

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@ekoemka.com.pl