Czy każdy odpad medyczny kwalifikuje się do utylizacji?

Czy każdy odpad medyczny kwalifikuje się do utylizacji?
Data2017-11-03

Odpady medyczne muszą być prawidłowo segregowane, a w konsekwencji utylizowane

Szczegółowe wytyczne zawiera ustawa. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami odpady medyczne, w tym zakaźne i niebezpieczne muszą być utylizowane. Odpady medyczne są zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Ich segregacja, transport, magazynowanie oraz utylizacja mają zapewnić bezpieczeństwo i zapobiegać np. rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Aby ułatwić segregację odpadów medycznych oraz ich późniejszą utylizację wprowadzono ich podział. Wyróżniamy więc odpady zakaźne (są to odpady zawierające mikroogranizmy lub toksyny, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się chorób czy wirusów), a także odpady niebezpieczne (które ze względu na swój rodzaj stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i zwierząt). Tego rodzaju odpady medyczne muszą być utylizowane w specjalnie do tego przygotowanych komorach spalania.

Dlaczego utylizacja odpadów medycznych jest ważna?

Spalanie to jedyna skuteczna forma utylizacji odpadów medycznych. Do spalarni odpady zostają dostarczone w specjalnych workach lub pojemnikach (zamkniętych, szczelnych i opisanych). Działanie ognia i wysokiej temperatury sprawia, że bakterie, wirusy, drobnoustroje czy toksyny przestają być szkodliwe. Skuteczna i regularna utylizacja odpadów to:

– brak możliwości rozprzestrzenienia się wirusów czy chorób zakaźnych,
– zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i zwierzętom,
– ochrona środowiska,
– łatwość utrzymania porządku w placówkach medycznych.