Jesteśmy dojrzałą innowacyjnie firmą!

Jesteśmy dojrzałą innowacyjnie firmą!
Data2022-12-29

O tym, że innowacja to nasze drugie imię mówiliśmy już nie raz. Każdego dnia staramy się to udowadniać. 

Podczas wykonywania codziennych obowiązków w firmie staramy się znajdować nieprzetarte szlaki w naszej branży, poszukując coraz to nowych rozwiązań, które przyniosą ogromne korzyści nie tylko nam, ale również naszym klientom, czy też – docelowo -całemu społeczeństwu. Cieszymy się, że teraz oprócz naszych słów mamy także oficjalne potwierdzenie naszej innowacyjności.

Badanie Dojrzałości Innowacyjnej

Jednym z działań, prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju, a ściślej jego Departament Rozwoju Innowacji, jest przeprowadzanie Badania Dojrzałości Innowacyjnej. Pozwala ono kandydującym przedsiębiorstwom sprawdzić, jak wysoce innowacyjne są przeprowadzane przez nich działania. Przygotowywany przez PFR raport, dostarczany przedsiębiorstwu po zakończeniu badania i zebraniu wniosków, nie tylko zawiera syntetyczne podsumowanie, wskazujące na wynik poziomu dojrzałości danego przedsiębiorstwa, ale także wskazuje ewentualne możliwości wsparcia w obszarze zwiększania innowacyjności przedsiębiorstwa, działań nakierowanych na transformację cyfrową i energetyczną firmy oraz ekspansję zagraniczną.

Raport i wyniki badania EMKA S.A.

Zgodnie z treścią przygotowanego przez PFR raportu, nasze przedsiębiorstwo zostało uznane za innowacyjne, co nas bardzo cieszy. Dostrzeżono naszą innowację nie tylko w zakresie energetyki, ale i cyfryzacji, a w ogólnej skali innowacyjności osiągnęliśmy rangę „wysokoinnowacyjnej” firmy, otrzymując ocenę 4,22/5. Tym samym EMKA S.A. została uznana za dynamiczną firmę, która przewiduje zmiany poprzez przyjęcie średnioterminowej wizji i monitorowania rezultatów, równocześnie wykazując innowacje na wielu płaszczyznach.

W znacznym stopniu dostrzeżono zarówno przeprowadzoną w naszej firmie transformację energetyczną, jak również – co niezwykle istotne – innowacje procesowe, innowacje produktowe i usługowe, innowacje w organizacji i wreszcie innowacje marketingowe. To właśnie w tym aspekcie wypadliśmy niezwykle mocno, co nas nie dziwi, patrząc na sukcesy Akademii EMKA czy też naszej gry mobilnej Garbage Truck City Tycoon.

Certyfikat innowacyjności

„Potwierdzeniem nie tylko udziału naszej firmy w badaniu, ale także faktu, że dostrzeżono nasz poziom rozwoju w obszarach innowacji, cyfryzacji i transformacji energetycznej, plasując EMKA S.A. w grupie firm innowacyjnych, jest otrzymany przez nas certyfikat, wystawiony przez Polski Fundusz Rozwoju” – podkreśla Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu EMKA S.A. – „To zaszczytne wyróżnienie to swoiste uhonorowanie naszej dotychczasowej działalności. Powtarzana przez nas wielokrotnie fraza: We innovate, because we care – Jesteśmy innowacyjni, bo nam zależy – to nie tylko piękny slogan, a słowo wdrażane w życie każdego dnia. Cieszymy się i jesteśmy niezwykle dumni z tego, że od teraz możemy mianować się innowacyjnym przedsiębiorstwem nie tylko według naszego uznania, ale już w pełni oficjalnie, bo mamy na to papiery” – żartuje.