Jakie cechy powinny mieć pojemniki na odpady medyczne?

Jakie cechy powinny mieć pojemniki na odpady medyczne?
Data2018-08-04

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 definiuje pojęcie odpadów medycznych i określa zasady ich zbierania, magazynowana oraz przetwarzania. Jest to ogromna zmiana w stosunku do lat poprzednich, kiedy temat ten by był bardzo słabo uregulowany.

Różne odpady medyczne – różne kolory worków i pojemników

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, odpady medyczne muszą być segregowane do 3 rodzajów jednorazowych worków i pojemników.

Worki i pojemniki czerwone

W workach i pojemnikach koloru czerwonego winny być gromadzone:

 • Części ciała oraz wycięte organy
 • Krew i pojemniki służące do jej przechowywania
 • Odpady niosące ryzyko przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych od pacjentów – odpady zakaźne

Worki i pojemniki żółte

Worki i pojemniki żółte przeznaczone są do zbierania:

 • Chemikalia i odczynniki chemiczne
 • Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • Amalgamaty dentystyczne

Worki i pojemniki o kolorze innymi niż czerwone oraz żółte

Do worków i pojemników kolorów innych niż żółty i czerwony, winno się zbierać:

 • Narzędzia chirurgiczne, jak i zabiegowe
 • Opatrunki gipsowe
 • Leki inne niż te przeznaczone do worków żółtych
 • Pościel, pieluchy

Worki i pojemniki na odpady – wytyczne

Użycie worków i pojemników na odpady medyczne wynika z zapisów prawnych z 2012 roku. Ustawa dokładnie definiuje ich charakterystykę. Worki i pojemniki muszą mieć następujące walory użytkowe:

 • Odporność na działanie wilgoci
 • Odporność na działanie środków chemicznych
 • Funkcję jednorazowego zamknięcia
 • W przypadku pojemników sztywność i wytrzymałość na przebicia

Worki i pojemniki na odpady – oznaczenie

Każdy worek oraz pojemnik na odpady medyczne powinien być w odpowiedni sposób oznaczony. Na jego powierzchni, w widocznym miejscu muszą się znaleźć:

 • Kod odpadów – jasno określający jego zawartość
 • Miejsce, gdzie doszło do powstania konkretnych odpadów medycznych
 • Nazwa i pełny adres producenta konkretnych odpadów
 • Dokładny czas otwarcia i zamknięcia worka lub pojemnika

Przestrzeganie wyżej wymienionych obostrzeń prawnych nie jest łatwe, ale tylko takie postępowanie może zabezpieczyć nas przed płaceniem kar.