Jak zrobić korektę sprawozdania BDO?

Jak zrobić korektę sprawozdania BDO?
Data2023-06-26

BDO to baza, w której prowadzona jest rejestracja, ewidencja oraz generowane są raporty.Czy możliwa jest korekta sprawozdania BDO, które zostało już złożone? Jak można ją przygotować i w jakim terminie należy to zrobić? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Jak przygotować korektę sprawozdania BDO?

Procedura złożenia sprawozdania BDO wymaga przekazania go do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem elektronicznego systemu. Aby dokonać korekty sprawozdania BDO, można wprowadzić zmiany w wersji roboczej dokumentu.

Gdy sprawozdanie zostanie wysłane i otrzyma status “ZŁOŻONE”, istnieje możliwość skorygowania go poprzez funkcję “UTWÓRZ KOREKTĘ”. Należy podjąć tę czynność niezwłocznie po zauważeniu popełnionego błędu przez przedsiębiorcę.

W przypadku wezwania do korekty przez Urząd sprawozdanie zostanie oznaczone jako “DO KOREKTY”. Wprowadzone dane w sprawozdaniu muszą być zgodne z aktualnymi danymi dotyczącymi ewidencji odpadów w systemie.

Wśród najczęściej spotykanych błędów, których skutkiem jest korekta sprawozdania w BDO, wymienia się m.in.:

  • wypełnienie niewłaściwych działów i tabel,
  • pominięcie danych,
  • złożenie sprawozdania sprzecznego z wpisem w rejestrze.

Korektę, podobnie jak samo sprawozdanie przygotowuje i wysyła się w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, czy składania własnoręcznego podpisu.

Korekta sprawozdania BDO – do kiedy należy ją złożyć?

Zarówno podstawowy dokument, jak i korektę sprawozdania BDO należy złożyć w wyznaczonym terminie. Można przygotować je samodzielnie lub zdecydować się na współpracę z profesjonalną firmą, która świadczy usługi BDO. Eksperci mają aktualną wiedzę, dzięki której mogą wykonać to zadanie bez konieczności nanoszenia kolejnych poprawek.

Każdy dokument ma opcję poprawy. Jeżeli przedsiębiorca otrzyma wezwanie do korekty sprawozdania BDO, otrzyma także informację, jakie błędy ono zawiera. Często pojawia się pytanie: do kiedy należy wykonać korektę sprawozdania BDO? Taką informację przekaże nam organ informujący o konieczności naniesienia zmian, jednak termin ten zazwyczaj nie wynosi więcej niż 14 dni.