Jak korzystać z worków i pojemników na odpady medyczne?

Jak korzystać z worków i pojemników na odpady medyczne?
Data2017-09-11

Specjalne worki i pojemniki to podstawa w postępowaniu z odpadami medycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów… …placówek medycznych, lekarzy oraz innych pracowników. To tam w pierwszej kolejności trafiają zużyte igły, wzierniki, strzykawki, żyletki, opatrunki, opakowania po lekach i wiele innych produktów i substancji niebezpiecznych dla zdrowia oraz stanowiących idealne warunki do namnażania bakterii. Dlatego też pojemniki na tego typu odpady muszą być odpowiednio oznaczone, odporne na działanie chemikaliów i uszkodzenia mechaniczne. Wymagają również odpowiedniego obchodzenia się i zachowywania norm ostrożności. Warto podkreślić, że segregacja odpadów medycznych wkrótce zostanie poddana nowym regulacjom w ramach projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Oznaczenia kolorystyczne worków i pojemników

Kolor czerwony:

 • części ciała i organy,
 • pojemniki na krew,
 • odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, o których wiadomo lub, co do których istnieją przypuszczenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (pieluchomajtki, podpaski)
 • zużyte peloidy,
 • odpadki z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Kolor żółty:

 • chemikalia i odczynników zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • odpady amalgamatu dentystycznego.

Inne kolory niż żółty i czerwony – niebieski, zielony, czarny:

 • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe,
 • opatrunki (materiałowe, gipsowe),
 • pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy,
 • chemikalia i odczynniki chemiczne inne niż te zaliczane do kodu 18 01 06,
 • leki niezakwalifikowane do kodu 18 01 08*,
 • zużyte peloidy inne niż te wymienione w 18 01 80.

Pojemniki i worki koloru czerwonego i żółtego muszą być jednorazowe, natomiast pozostałe mogą być wielokrotnego użytku. Pamiętać również należy o tym, że jeśli pojemnik służy do przechowywania elementów ostrych, musi być odporny na uszkodzenia i użyty może być tylko jednorazowo.

Zasady ostrożności

Podstawowym obostrzeniem dla placówek jest zbieranie odpadów medycznych jedynie w miejscu ich powstawania. Worki powinno umieszczać się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach z bezdotykowo otwieranymi pokrywami, tak, aby uniknąć kontaktu z odpadami i ryzyka zakażenia. Na pojemnikach muszą znajdować się oznaczenia zawierające kody przechowywanych odpadów. Zapełnia się je jedynie do 2/3 objętości, a po zamknięciu nie mogą być ponownie otwarte, lecz przetransportowane do miejsca utylizacji. W przypadku worków i pojemników, w których zbiera się odpady wysoko zakaźne, ich wymiana powinna następować w ciągu 24 godzin, natomiast w pozostałych – 72 godziny. Prócz kodu grupy odpadów medycznych umieszcza się na nich dane wytwórcy, miejsce powstawania, datę i godzinę otwarcia i zamknięcia pojemnika.