Ewidencja w rejestrze BDO

Szanowni Państwo,

Prowadzenie ewidencji jest obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów, który wytworzył ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych w danym roku, dlatego z uwagi na Państwa bezpieczeństwo prawne przygotowaliśmy dla Państwa usługę automatycznego prowadzenia elektronicznych kart ewidencji odpadów w BDO.

Wytwórca odpadów, który w danym roku wytworzył do 100 kg może prowadzić ewidencję uproszczoną, czyli tworzyć tylko karty przekazania odpadów (KPO) i te, dzięki integracji, bezpłatnie tworzymy na Państwa koncie w BDO. Wytwórca, który oddał do unieszkodliwiania ponad 100 kg powinien prowadzić pełną ewidencję odpadów, czyli karty KPO (karty przekazania odpadów) oraz KEO (karty ewidencji odpadów). Karty Ewidencji Odpadów to zbiór KPO posegregowane względem kodów odpadów. Takie karty ewidencji odpadów (KEO) należy osobno prowadzić w BDO.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (Art. 66. 1. ustawy o odpadach). Nieprowadzenie ewidencji odpadów lub jej nieterminowe prowadzenie zagrożone jest karą administracyjną nie mniejszą niż 1000 zł i nie większą niż 1 000 000 zł. (Art. 194. 1 ustawy o odpadach).

Dzięki dodatkowej usłudze prowadzenia elektronicznych kart ewidencji odpadów w BDO nasze systemy informatyczne będą prowadzić dla Państwa na bieżąco karty ewidencji odpadów bezpośrednio na Państwa koncie w rejestrze BDO. Usługa jest dodatkowo płatna 9,90 zł za każdy miesiąc prowadzenia ewidencji dla punktu odbioru. Opłata ta zostanie doliczona do najbliższej faktury. Prowadzenie ewidencji samodzielnie w rejestrze BDO jest bezpłatne. Instrukcja prowadzenia ewidencji jest dostępna tutaj.

Po zamówieniu tej usługi automatycznie zaczniemy generować ewidencję (KEO) na Państwa koncie rejestru BDO, w zależności od wybranej opcji – od dnia dzisiejszego lub razem z poprzednimi miesiącami bieżącego roku.

Usługa ta jest dostępna tylko dla klientów zintegrowanych. Nie masz integracji z nami? Zintegruj się.

 

Jeśli masz z nami więcej umów, to zamów ewidencję na każdą swoją umowę, aby mieć zapewnioną ewidencję dla wszystkich swoich punktów.

Problem z usługą? Dodaj zgłoszenie w naszym systemie pomocy.

Nasze usługi związane z obsługą BDO: