EMKA z tytułem „Biznes dobry dla Gminy”

EMKA z tytułem „Biznes dobry dla Gminy”
Data2023-11-22

Cieszy nas każdy sukces, ale nie sposób przejść obojętnie wobec nagród, które wykraczają poza Mazowsze.

Jesteśmy obecni także w Słupsku czy też w Kędzierzynie-Koźlu. I to właśnie w związku z tą ostatnią lokalizacją, a ściślej inwestycją na Polu Południowym, w minionym tygodniu EMKA S.A. otrzymała tytuł „Biznes dobry dla Gminy”.

Idea i cel konkursu pt. „Biznes dobry dla Gminy”

Organizowany przez Polską Agencję Prasową i Serwis Samorządowy PAP ogólnopolski ranking „Biznes dobry dla Gminy” to inicjatywa, mająca na celu docenienie podmiotów, które mają znaczny wpływ na rozwój lokalnych gospodarek. To także okazja do wskazania przez władze lokalne tych podmiotów, które harmonijnie współpracują z miejscowymi samorządami. Kandydaci – w tym EMKA S.A. – zgłaszani są przez same gminy, natomiast laureatów konkursu wybiera specjalna kapituła. Składa się ona nie tylko z przedstawicieli środowiska lokalnego w postaci samorządowców, ale także przedsiębiorców, naukowców oraz redakcji Serwisu Samorządowego PAP.

Ocena nadawana za całokształt

Ocenie wspomnianej kapituły konkursowej podlega szereg czynników. Pod uwagę brane jest nie tylko niezwykle istotne dla lokalnej społeczności tworzenia miejsc pracy, ale także dbałość o stan środowiska naturalnego, prowadzone przez przedsiębiorstwo działania edukacyjne czy też aktywizacja mieszkańców. W tegorocznej edycji konkursu „Biznes dobry dla Gminy” do kapituły napłynęło 228 zgłoszeń, pochodzących z 16 województw. Spośród wszystkich kandydatur wybranych zostało zaledwie 41 laureatów, w tym trzy podmioty, działające na terenie województwa opolskiego. Właśnie w tej trójce laureatów znalazła się EMKA S.A., która zainwestowała dziesiątki milionów złotych w budowę nowoczesnego zakładu, jakim jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na Polu Południowym w Kędzierzynie-Koźlu.

Wyróżnienie na wagę złota

 

„Przyznanie nam tytułu “Biznes dobry dla gminy” to bez wątpienia niezwykle ważne wyróżnienie dla naszego przedsiębiorstwa” – podkreśla Małgorzata Rdest, Wiceprezes Zarządu EMKA S.A. – “Nadany nam tytuł to jednak nie tylko potwierdzenie obecnego stanu, ale też motywacja do dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej i wyznaczania sobie coraz wyższych standardów. Już na początku działalności w Kędzierzynie-Koźlu zawiesiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, ale nie boimy się stawiać sobie nowych wyzwań, szukając innowacji z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale i lokalnej społeczności” – dodaje.