DRZEWKO ZA ODPADY

DRZEWKO ZA ODPADY
Data2016-10-03

Firma EMKA SA zajmująca się odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych
i weterynaryjnych organizuje 4 edycję akcji „Odpad zdasz, drzewko masz!”. 

Akcja ma na celu ochronę środowiska poprzez redukcję odpadów, które mogą być poddane recyklingowi lub mogą zostać bezpiecznie zutylizowane.Odpady z 4 grup: przeterminowane leki, drobne elektrośmieci, makulatura i baterie często zalegają w gospodarstwach domowych. Firma EMKA SA wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i wymienia te kłopotliwe odpady na sadzonki drzewek, krzewów lub  bylin. Każdy kto posiada tego rodzaju odpady może je przynieść do siedziby firmy w trakcie trwania akcji i wymienić na rośliny.