Dodatkowe trasy – jak dodać link do ekranu startowego.

Wejdź na stronę formularza, wybierz przycisk z trzema kropkami

 

Kliknij opcję: „Dodaj do ekranu głównego”

Wybierz „DODAJ”

 

Wybierz „DODAJ AUTOMATYCZNIE”

 

Na pulpicie utworzy ci się skrót do formularza dodatkowych tras.