Dlaczego odpady medyczne nie są poddawane recyklingowi?

Dlaczego odpady medyczne nie są poddawane recyklingowi?
Data2018-06-06

Recykling będący jedną z metod ochrony środowiska jest coraz silniejszym trendem w otaczającym nas świecie. Jego głównym założeniem jest maksymalizacja ponownego użycia materiałów odpadowych, z uwzględnieniem jak najmniejszy nakładów finansowych na ich przetworzenie. Jednakże nie każdy rodzaj odpadów może zostać poddany recyklingowi.

Jedną z problematycznych grup są odpady medyczne. W Polsce każdego roku produkuje się około 44 tysięcy ton odpadów medycznych rocznie (dane z raportu NIK) i liczba ta z roku na rok wzrasta. Rodzi się więc pytanie, czy odpady te można poddać recyklingowi?

Czym są odpady medyczne?

Definicja tego pojęcia została zawarta w ustawie o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) – odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Mówiąc prosto, odpady medyczne są “śmieciami” powstającymi w związku z szeroko pojętym leczeniem pacjentów – zarówno o lecznictwie zamkniętym, jak i otwartym.

Podział odpadów medycznych.

  • odpady bytowo-gospodarcze – z pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych, bytowe z oddziałów niezabiegowych czy resztki z kuchni szpitalnej,
  • odpady specyficzne – zakażone drobnoustrojami (m.in. strzykawki, opatrunki, odpady z sal medycznych), opakowanie po lekach i leki przeterminowane,
  • odpady specjalne – przykładowo odpady radioaktywne, substancje toksyczne, oleje,
  • odpady wtórne – pozostałości po przeróbce termicznej odpadów specyficznych.

Spośród wymienionych grup tylko pierwsza nie stwarza zagrożenia dla środowiska i może być poddawane recyklingowi. Pozostałe są sklasyfikowane jako odpady medyczne niebezpieczne i jako takie zgodnie z prawem muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone, składowane i utylizowane. Ich recykling jest zakazany.

Odpady medyczne niebezpieczne – utylizacja.

Odpady medyczne niebezpieczne nie mogą być poddawane posesorowi recyklingu i muszą być w odpowiedni sposób utylizowane. Ma to na celu zabezpieczenie środowiska, zwierząt i ludzi przed ich negatywnym, szkodliwym wpływem. Jedyną dozwoloną formą ich utylizacji jest spalanie.