Czym jest BDO?

Czym jest BDO?
Data2021-10-23

Świadomość, co to BDO, posiadają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, a także firmy zajmujące się ich odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem. BDO to nic innego jak baza danych o odpadach. Pojawia się kolejne pytanie: co to jest BDO w praktyce i kto musi się w nim zarejestrować? Przygotowaliśmy krótki poradnik, a w nim najcenniejsze informacje dotyczące systemu BDO.

Czym jest system BDO?

BDO to skrót, który po rozwinięciu oznacza Bazę Danych Odpadowych. Jest to zintegrowany system elektroniczny opracowany przez ministerstwo środowiska w celu ewidencji wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów oraz sprawozdawczości. BDO ma za zadanie uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, walkę nieprawidłowościami pojawiającymi się w tym sektorze, np. z dzikimi wysypiskami oraz poprawienie poziomu recyklingu. Ponadto pozwala na szybszą aktualizację danych, a także wykreślenia podmiotów z rejestru poprzez wprowadzenie formy elektronicznej.

Czym jest BDO? Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami składa się z rejestru BDO oraz modułu ewidencji i sprawozdawczości. Administracją BDO zajmuje się ministerstwo Środowiska, a bieżącym prowadzeniem marszałkowie poszczególnych województw. Od 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów w BDO może być prowadzona wyłącznie elektronicznie. Jedynym wyjątkiem jest awaria systemu, jednak po jej zakończeniu należy przenieść wszystkie dane do BDO (do 30. dni od ustania awarii).

Jak działa Baza Danych Odpadowych?

BDO system umożliwił uporządkowanie całego sektora gospodarowania odpadami. Co to znaczy? W jednym miejscu gromadzone są wszystkie informacje dotyczące podmiotów gospodarczych, które zajmują się wytwarzaniem odpadów. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na samodzielne prowadzenie rejestru, a inni wolą podjąć współpracę z profesjonalna firmą zewnętrzną świadczącą usługi BDO.

Drugie rozwiązanie daje pewność, że ewidencja będzie prowadzona regularnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa. Ponadto daje to przedsiębiorcom możliwość skupienia się na prowadzonej działalności, podczas gdy eksperci zajmują się dopełnianiem formalności w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami.

Które podmioty podlegają obowiązkowi rejestracji w BDO?

Wśród podmiotów, które są zobowiązane do rejestracji w BDO, wymienia się głównie placówki medyczne prowadzące działalność leczniczą lub naukową. Na liście znalazły się m.in.:

 • szpitale,
 • przychodnie,
 • gabinety stomatologiczne i ginekologiczne,
 • gabinety weterynaryjne,
 • salony kosmetyczne i fryzjerskie,
 • studia tatuażu,
 • apteki.

Lista podmiotów gospodarczych, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru obejmuje także firmy budowlane, producentów, importerów i nabywców opakowań oraz firmy wprowadzające opony, oleje smarowe, baterie, czy sprzęt elektroniczny i elektryczny. Wiemy już co znaczy BDO i kto podlega obowiązkowi rejestracji. Pozostaje pytanie: jak można uzyskać wpis?

Jak uzyskać wpis do rejestru BDO?

Jeżeli działalność podlega wpisowi do BDO należy uzyskać wpis do rejestru na 30 dni przed jej rozpoczęciem. Wpis do rejestru można uzyskać wyłącznie elektronicznie. Elektroniczny wniosek znajduje się na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl. Po przejściu na stronę należy wybrać sposób logowania np. Profil Zaufany lub e-dowód. Po zalogowaniu przenosimy się na swoje konto w Rejestrze, następnie wybieramy zakładkę Wnioski – Nowy Wniosek – Nowy wniosek rejestrowy.

W kolejnych krokach należy wypełnić wniosek zgodnie z prowadzoną działalnością. Na koniec składamy oświadczenie i potwierdzamy, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Warto zaznaczyć, że Urząd Marszałkowski ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o rejestrację i nadanie numeru rejestrowego konkretnemu podmiotowi. Wiadomość zostanie przesłana drogą elektroniczną, zarówno za pośrednictwem systemu BDO, jak i na adres mailowy podany we wniosku.

Odpowiedzialna gospodarka odpadami i prowadzenie ewidencji w rejestrze BDO

BDO służy wszystkim podmiotom, które produkują i wytwarzają m.in. odpady medyczne, niebezpieczne, zakaźne, które z powodu nieprawidłowego postępowania z nimi mogłyby stać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, innych organizmów żywych i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Odpowiedzialna gospodarka odpadami rozpoczyna się już w momencie ich wyrzucania i właściwej segregacji, zgodnie z przypisanymi kodami.

Ustawodawca dokładnie określa, jak należy gromadzić, a następnie w jakich warunkach magazynować odpady. Służą do tego pojemniki lub worki w określonym kolorze. Szczegółowo opisano także, jak mają wyglądać pomieszczenia służące do przechowywania odpadów. Na tym jednak nie kończy się odpowiedzialność podmiotów.

Nie tylko gromadzenie, ale także ewidencja odpadów musi być prowadzona zgodnie z katalogiem (istnieje kilkaset rodzajów odpadów), a w systemie wprowadza się informacje dotyczące ilości wytworzonych i przekazanych do utylizacji odpadów.

Karty przekazania odpadów (KPO)

Wskazaliśmy już dokładnie, co to jest system BDO, kto podlega obowiązkowi rejestracji i jak należy to zrobić. Od momentu rejestracji wszystkie czynności związane z ewidencją odpadów będą odbywać się właśnie za pośrednictwem systemu. Jedną z możliwości jest wystawienie KPO, czyli kart przekazania odpadów. Dokument musi być generowany przy każdorazowym przekazaniu odpadów firmie transportowej.

Od stycznia 2021 roku karta przekazania odpadów może być wystawiona tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych Odpadowych. Kartę przekazania odpadów stosuje każdy przedsiębiorca, który przekazuje odpady objęte obowiązkiem ewidencji. KPO zawiera:

 • dane posiadacza odpadów,
 • numer rejestrowy,
 • rodzaj działalności,
 • masę i rodzaj odpadów.

Dodatkowo przekazywaniu odpadów towarzyszy ich transport stąd w KPO znajduje się informacja o dacie i godzinie rozpoczęcia transportu oraz numerze rejestracyjnym środka transportu. Karta przekazania odpadów utworzona przez przekazującego jest potwierdzana w rejestrze przez uczestników biorących udział w przekazaniu odpadów – transportującego i przyjmującego. Warto dodać, że wszystkie KPO należy przechowywać przez okres pięciu lat.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów warto zlecić profesjonalnej firmie

Dane w systemie BDO należy uzupełnić na podstawie informacji zawartych w karcie przekazania odpadów. Wystarczy wpisać dane karty, a system automatycznie skopiuje potrzebne informacje, tym samym zmniejsza się ryzyko pomyłek.

BDO zawiera szczegółowe informacje tego, jakie odpady i w jakiej ilości zostały zgromadzone, a następne przekazane firmie transportowej. Kolejne etapy, jakie jak potwierdzenie przyjęcia odpadów oraz potwierdzenie zakończenia transportu, nie należą już do obowiązków podmiotu wytwarzającego.

Skuteczne przekazanie odpadów następuje dopiero w momencie, w którym transport dotrze do miejsca docelowego. Jeśli informacje na dokumencie są prawidłowe, osoba uprawniona zatwierdza KPO, a jeżeli pojawią się niezgodności, po odrzuceniu podmiot wytwarzający będzie mógł dokonać edycji dokumentu (dotyczy masy i kodu odpadów).

Sprawozdanie roczne w BDO

Baza Danych Odpadowych wykorzystywana jest do prowadzenia bieżącej ewidencji i umożliwia generowanie sprawozdań. Znacznie przyspiesza i ułatwia wykonywania wszystkich obowiązków związanych z gospodarką odpadami.

Corocznie każdy z przedsiębiorców wpisanych do rejestru zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania dotyczącego wytwarzanych odpadów i gospodarki odpadami do Urzędu Marszałkowskiego. System EMKA S.A udostępnia swoim klientom możliwość automatycznego generowania sprawozdań rocznych bezpośrednio na koncie klienta rejestru BDO. Dzięki tej usłudze czas poświęcony na sprawozdanie roczne zostanie zredukowany do minimum. Po zamówieniu usługi automatycznie wygenerujemy sprawozdanie na koncie klienta BDO, a klient jedynie wysyła wygenerowane sprawozdanie do urzędu logując się na swoje konto BDO.

Integracja z systemem EMKA®

Wskazaliśmy dokładnie, co oznacza skrót i co to jest system BDO, w jakim celu został wprowadzony, jak należy się w nim zarejestrować oraz jakie informacje zamieszczać. Przedsiębiorcy często decydują się na podjęcie współpracy z firmami, które poza odbiorem, transportem i neutralizacją odpadów, zajmują się także prowadzeniem dokumentacji i przygotowywaniem sprawozdań. Dysponują one zapleczem logistycznym i aktualną wiedzą, dzięki czemu prowadzą działania zgodne z obowiązującymi normami.

EMKA® to firma, która oferuje swoim klientom optymalny wariant współpracy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży pakiet usług z zakresu odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Każdy partner jest dla nas tak samo ważny, niezależnie od miejsca, wielkości, czy rodzaju prowadzonej działalności.

Aby zapewnić jeszcze większy komfort naszym Klientom, wprowadziliśmy możliwość integracji swojego konta klienta BDO z systemem EMKA®. Nasza firma zajmie się formalnościami, a następnie bezpiecznie przetransportuje i unieszkodliwi odpady. Jeżeli pragną Państwo skorzystać z tej funkcji, zapraszamy na stronę:

https://ekoemka.com.pl/instrukcja.pdf