Czym jest BDO?

Czym jest BDO?
Data2021-10-23

BDO to nic innego jak baza danych o odpadach.

Jest to zintegrowany system elektroniczny opracowany przez ministerstwo środowiska w celu ewidencji wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów oraz sprawozdawczości. BDO ma za zadanie uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, walkę z dzikimi wysypiskami oraz poprawienie poziomu recyklingu.

Jak uzyskać wpis do rejestru BDO?

Jeżeli działalność podlega wpisowi do BDO należy uzyskać wpis do rejestru przed jej rozpoczęciem. Wpis do rejestru można uzyskać wyłącznie elektronicznie. Elektroniczny wniosek znajduje się na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl. Po przejściu na stronę należy wybrać sposób logowania np. Profil Zaufany lub e-dowód. Po zalogowaniu przenosimy się na swoje konto w Rejestrze, następnie wybieramy zakładkę Wnioski – Nowy Wniosek – Nowy wniosek rejestrowy. W kolejnych krokach należy wypełnić wniosek zgodnie z prowadzoną działalnością. Na koniec składamy oświadczenie i potwierdzamy, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Karty przekazania odpadów (KPO)

Od stycznia 2021 roku karta przekazania odpadów może być wystawiona tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych Odpadowych. Kartę przekazania odpadów stosuje każdy przedsiębiorca, który przekazuje odpady objęte obowiązkiem ewidencji. KPO zawiera: dane posiadacza odpadów, numer rejestrowy, rodzaj działalności, masę i rodzaj odpadów. Dodatkowo przekazywaniu odpadów towarzyszy ich transport stąd w KPO znajduje się informacja o dacie i godzinie rozpoczęcia transportu oraz numerze rejestracyjnym środka transportu. Karta przekazania odpadów utworzona przez przekazującego jest potwierdzana w rejestrze przez uczestników biorących udział w przekazaniu odpadów – transportującego i przyjmującego.

Integracja z systemem EMKA®

EMKA® to firma, która oferuje swoim klientom optymalny wariant współpracy. Dzięki wielkoletniemu doświadczeniu w branży pakiet usług z zakresu odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Aby zapewnić jeszcze większy komfort naszym Klientom wprowadziliśmy możliwość integracji swojego konta klienta BDO z systemem EMKA® Nasza firma zajmie się formalnościami, a następnie bezpiecznie przetransportuje i unieszkodliwi odpady. Jeżeli chcesz skorzystać z tej funkcji zapraszamy na stronę:

https://ekoemka.com.pl/instrukcja.pdf

Sprawozdanie roczne

Corocznie każdy z przedsiębiorców wpisanych do rejestru zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania dotyczącego wytwarzanych odpadów i gospodarki odpadami do Urzędu Marszałkowskiego. System EMKA S.A udostępnia swoim klientom możliwość automatycznego generowania sprawozdań rocznych bezpośrednio na koncie klienta rejestru BDO. Dzięki tej usłudze czas poświęcony na sprawozdanie roczne zostanie zredukowany do minimum. Po zamówieniu usługi automatycznie wygenerujemy sprawozdanie na koncie klienta BDO, a klient jedynie wysyła wygenerowane sprawozdanie do urzędu logując się na swoje konto BDO.