Co się dzieje ze zużytą rękawiczką medyczną?

Co się dzieje ze zużytą rękawiczką medyczną?
Data2022-07-20

Podczas wizyty pacjenta w gabinecie lekarz korzysta z różnego rodzaju środków ochrony osobistej.

Należą do nich między innymi jednorazowe maseczki, fartuch, ale również nitrylowe lub lateksowe rękawiczki ochronne. Część osób zastanawia się, co dzieje się z rękawiczką po tym, jak pacjent opuści gabinet. Prześledźmy zatem, jak wyglądają dalsze losy zużytej rękawiczki medycznej.

Segregacja wraz z innymi odpadami

Po skończonej wizycie lekarz każdorazowo zmienia jednorazowe środki ochrony osobistej na nowe. Zużyte maseczki do ochrony dróg oddechowych, odzież jednorazowego użytku oraz właśnie rękawiczki trafiają następnie do odpowiedniego worka na odpady. W tym przypadku mamy do czynienia z odpadami określonymi kodem 18 01 04. Są to odpady medyczne inne niż niebezpieczne, zatem rękawiczki wraz z innymi niezakaźnymi odpadami trafiają do worka o kolorze czarnym, niebieskim bądź zielonym. 

 

Tego typu odpady wymienia się tak często, jak pozwalają na to warunki ich przechowywania, a także właściwości odpadów medycznych. Co istotne jednak – wymiana odpadów powinna następować nie rzadziej, niż co 72 godziny. Należ także pamiętać o tym, by pojemniki i worki zapełnione były maksymalnie do 2/3 swojej objętości.

Odbiór odpadów przez realizatora

W ciągu wspomnianych 72 godzin od momentu wyrzucenia rękawiczek do worka, powinny one zostać wraz z pozostałymi odpadami odebrane przez realizatora – czyli przedstawiciela firmy, zajmującej się transportem i utylizacją odpadów, takiej jak EMKA S.A. Realizator w pierwszej kolejności dopełnia formalności wynikające z BDO, czyli rządowej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Przede wszystkim konieczne jest wypełnienie tzw. KPO, czyli Karty Przekazania Odpadów, na której powinny znaleźć się informacje dotyczące nie tylko odbieranej przez realizatora wagi odpadów i ich właściwości, ale także dane wytwórcy i odbiorcy odpadów, kod odpadów  czy też data ich wytworzenia i zapakowania. Po dopełnieniu formalności, jednorazowe rękawiczki medyczne wraz z innymi odpadami tego samego rodzaju wyruszają w podróż do miejsca ich utylizacji.

Utylizacja odpadów medycznych

Wreszcie realizator, świadczący usługę transportu odpadów, dostarcza rękawiczkę i pozostałe odpady do miejsca ich utylizacji. Zazwyczaj jest to specjalistyczna instalacja termicznego przekształcania odpadów, czyli miejsce, w którym zostają one poddane we właściwy sposób obróbce termicznej. Instalacja tego typu wykorzystuje odpady jako swoiste paliwo, dzięki któremu może w zamian wytworzyć energię cieplną. Energia ta może posłużyć następnie do ogrzania domów i mieszkań, podgrzania ciepłej wody użytkowej lub zostać poprowadzona w kierunku turbin, celem wytworzenia energii elektrycznej.

Podsumowując, choć stosowana podczas wizyty pacjenta jednorazowa rękawiczka medyczna nierzadko wykorzystywana jest przez zaledwie kilka minut, czeka ją jeszcze długa droga, zanim zakończy na ziemi swój żywot. Pocieszający jest jednak fakt, że nawet tak niepozorny odpad może przyczynić się do wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej, a tym samym służy ludziom nie tylko w ramach swojego docelowego zastosowania, ale także jako odpad medyczny.