Certyfikat Solidna Firma 2023

Certyfikat Solidna Firma 2023
Data2024-04-09

EMKA S.A. została wyróżniona certyfikatem Solidna Firma już ósmy raz z rzędu!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że EMKA S.A. po raz kolejny, ósmy raz z rzędu, otrzymała wyróżnienie w postaci Certyfikatu Solidna Firma 2023. To wyróżnienie, które otrzymujemy nieprzerwanie od 2017 roku stanowi dowód naszej solidności jako przedsiębiorstwa.

Czym jest Program Solidna Firma?

Program Solidna Firma ma na celu przede wszystkim wyróżnianie tych polskich firm, które oferują wysokiej jakości usługi biznesowe. Ma on na uwadze zarówno usługi finansowe, te na płaszczyźnie B2B, jak również wykazywanie przez przedsiębiorstwo zaangażowania w działania CSR-owe, czyli szeroko pojętą społeczną odpowiedzialność biznesu. Głównym celem programu jest promowanie wśród przedsiębiorców zasad etycznych, takich jak uczciwość, rzetelność oraz terminowość w relacjach biznesowych. To jednak nie wszystko – program ma na celu dodatkowo promowanie najlepszych firm jako godnych partnerów dla instytucji państwowych, firm oraz konsumentów, a także nagradzanie tych przedsiębiorstw, które przestrzegają praw konsumentów, zasad wolnej konkurencji i standardów etycznych w biznesie. Ważnym aspektem Programu Solidna Firma jest ponadto promowanie świadomości ekologicznej oraz wspieranie działań proekologicznych i społecznych.

Jak wygląda proces certyfikacji?

Przedsiębiorstwa, które zostają zgłoszone do Programu Solidna Firma, przechodzą przez staranny i dokładny proces certyfikacji. Obejmuje on przede wszystkim uczciwą ocenę firmy, uwzględniając różnorodne kryteria. Ocena ta bierze pod uwagę między innymi kodeks dobrych praktyk, przestrzeganie przez firmę obowiązujących norm i standardów jakości oraz analizę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Proces weryfikacji w ramach Programu składa się z trzech etapów, a dopiero uzyskanie pozytywnych opinii na każdym z nich prowadzi do przyznania Certyfikatu Solidnej Firmy danemu podmiotowi gospodarczemu. Firmy, które zdobyły to wyróżnienie, otrzymują Elektroniczny Certyfikat oraz fizyczne egzemplarze Certyfikatu, które przygotowywane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych a wręczane są podczas uroczystej gali.

Ósmy certyfikat dla EMKA S.A.

„To już ósma edycja Programu Solidna Firma, w której EMKA S.A. otrzymuje certyfikat. Jesteśmy nim honorowani nieprzerwanie od roku 2017” – podkreśla Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu EMKA S.A. – „Niezwykle miło jest po raz kolejny znaleźć się w gronie renomowanych i godnych zaufania polskich firm, które należą do elity przedsiębiorstw działających na podobnych zasadach jak my. Nasza uczciwość w relacjach biznesowych oraz troska o środowisko i społeczną odpowiedzialność sprawiają, że możemy być dumni z przynależności do tego wyjątkowego grona.”– przyznaje Krzysztof Rdest.