Poradniki

Szkodliwość odpadów medycznych
2017-09-18

Odpady medyczne powstają poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także podczas badań i doświadczeń medycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jak korzystać z worków i pojemników na odpady medyczne?
2017-09-11

Specjalne worki i pojemniki to podstawa w postępowaniu z odpadami medycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów... 

CZYTAJ WIĘCEJ
W jaki sposób utylizuje się odpady medyczne?
2017-09-04

Odpady medyczne klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i dlatego też nie mogą być poddawane odzyskowi ani składowane na wysypiskach śmieci. 

CZYTAJ WIĘCEJ