Poradniki

Czy każdy odpad medyczny kwalifikuje się do utylizacji?
2017-11-03

Odpady medyczne muszą być prawidłowo segregowane, a w konsekwencji utylizowane

CZYTAJ WIĘCEJ
Segregacja odpadów medycznych to nie tylko dbanie o środowisko
2017-10-20

Odpady medyczne powstają wskutek operacji, przeprowadzania badań, zabiegów czy doświadczeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
Które odpady medyczne są najbardziej niebezpieczne?
2017-10-13

Odpady medyczne mogą stanowić potencjalne zagrożenie zakażeniem się np. wirusem HIV czy jedną z chorób zakaźnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły do gospodarowania odpadami medycznymi worki, pojemniki
2017-10-06

Skuteczne gospodarowanie odpadami medycznymi nie byłoby możliwe bez wykorzystania

CZYTAJ WIĘCEJ
Odpady medyczne – jakie obowiązki ma apteka?
2017-09-25

Apteki w wyniku produkcji leków wytwarzają odpady i liczne chemikalia, a także regularnie wycofują ze sprzedaży przeterminowane leki

CZYTAJ WIĘCEJ
Szkodliwość odpadów medycznych
2017-09-18

Odpady medyczne powstają poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także podczas badań i doświadczeń medycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jak korzystać z worków i pojemników na odpady medyczne?
2017-09-11

Specjalne worki i pojemniki to podstawa w postępowaniu z odpadami medycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów... 

CZYTAJ WIĘCEJ
W jaki sposób utylizuje się odpady medyczne?
2017-09-04

Odpady medyczne klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i dlatego też nie mogą być poddawane odzyskowi ani składowane na wysypiskach śmieci. 

CZYTAJ WIĘCEJ