INTEGRACJA BDO

Prosimy upewnić się czy mają Państwo zgłoszone wszystkie punkty odbiorów do rejestru BDO jako  „miejsca prowadzenia działalności”  – integracja na punktach, których nie ma w rejestrze BDO nie będzie działać.

Uwaga! Automatyczna integracja nie obejmuje Domów Pomocy Społecznej. Podmioty te prosimy o zgłoszenie w naszym systemie pomocy wraz z kodami API oraz numerami NIP DPS i NIP powiatu/ miasta o temacie „Integracja BDO” – nasze Biuro Obsługi Klienta dokona dla Państwa integracji.

Nie wiesz jak wygenerować Client Id i Client Secret ? Przeczytaj lub obejrzyj instrukcję integracji.

Pomimo przeczytania instrukcji, dalej masz problem z integracją? Dodaj zgłoszenie w naszym systemie pomocy.