Amalgamat dentystyczny – niebezpieczny odpad medyczny

Amalgamat dentystyczny – niebezpieczny odpad medyczny
Data2018-11-06

Amalgamat dentystyczny to niebezpieczny, toksyczny (zarówno dla stomatologa, jak i pacjenta)  odpadmedyczny. Unieszkodliwianie odpadów medycznych tego rodzaju wiąże się z szeregiem procedur wymagających rygorystycznej gospodarki odpadami, gdyż zagrożenia, jakie wywołują, są naprawdę dotkliwe.

Stwierdzenie szkodliwości amalgamatu

W roku 2008 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków ostatecznie potwierdziła, że toksyczność amalgamatu dentystycznego jest znaczna. Jednoznacznie stwierdzono, że rtęć, która stanowi składnik amalgamatu, stwarza zwielokrotnione ryzyko chorób autoimmunologicznych i neurologicznych dla stomatologów i ich pacjentów. Rtęć znajdująca się w amalgamacie jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży i płodów. Dodatkowo potwierdzono, że wzrost temperatury sprzyja uwalnianiu się rtęci. Obecnie amalgamaty dentystyczne zawierają jej śladową ilość, niektóre z nich nawet nie zawierają jej w ogóle. Coraz częściej w stomatologii stosuje się uzupełnienia kompozytowe, które w Polsce refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Amalgamat pozostaje jednak niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego i z tego powodu znalazł się na liście odpadów medycznych, co oznacza, że jego utylizację przeprowadza się zgodnie z procedurą opisaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z października 2017 roku.

Szpitalna lub dentystyczna gospodarka odpadami medycznymi 

Amalgamaty dentystyczne i ich pozostałości pozabiegowe wymagają rygorystycznej gospodarki odpadami medycznymi w szpitalach i gabinetach stomatologicznych. W placówkach opieki medycznej i usług dentystycznych stosuje się jednorazowe separatory amalgamatów dentystycznych, które umożliwiają również unieszkodliwianie tych, które zostały skażone krwią. Większość separatorów wyposażana jest również w substancje chemiczne unieszkodliwiające związki rtęci, nawet śladowo obecne w nowszych generacjach amalgamatów. To rozwiązanie zabezpiecza personel i pacjentów przed przypadkowymi substancjami powstałymi na bazie reakcji ze związkami rtęci. Separatory są hermetyczne i jednorazowe. Odbierają je specjalistyczne firmy zajmujące się utylizacją odpadów medycznych.