Unieszkodliwianie odpadów medycznych z aptek

Przygotowaliśmy atrakcyjną propozycję współpracy dla aptek. Zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów medycznych najczęściej wytwarzanych w aptekach, takich jak: leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane, inne leki. Więcej informacji o tych typach odpadów medycznych oraz dozwolonych sposobach ich przechowywania udostępniamy poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów w aptekach

18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe

20 01 31* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane
20 01 32   – Leki inne niż wymienione w 20 01 31 selektywnie zbierane

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

Stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*,  – Przechowywanie w temperaturze od  10 ° C do  18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.

emka umowa utylizacjaPodpisz umowę