Podpisz umowę – TEST

Dedykowana infolinia dotycząca BDO

Tel. 222671751

Przedstawiciele Handlowi

 • Agnieszka Pacholska tel. 797 702 663, e-mail: a.pacholska@ekoemka.com.pl, klienci z województw: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie

 • Monika Kakietek tel. 797 702 659, e-mail: m.kakietek@ekoemka.com.pl, klienci z województw: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie

 • Daria Kanclerska tel. 797 702 662, e-mail: d.kanclerska@ekoemka.com.pl, klienci z województw: lubuskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie

 • Paulina Mielczarek tel. 662 260 097, e-mail: p.mielczarek@ekoemka.com.pl, klienci z województw: pomorskie, kujawsko – pomorskie, warmińsko mazurskie, podlaskie, zachodnio-pomorskiePodpisz umowę

Parametry umowy

 • Miesięczna cena abonamentu z 1 podjazdem Realizatora Usługi firmy EMKA S.A. w celu odebrania odpadów: 70 PLN
 • Cena za 1 kg odpadów (włączając odbiór przez Realizatora Usługi EMKA S.A., przewóz do miejsca unieszkodliwiania, unieszkodliwianie): 5 PLN
 • Cena za każdy kolejny podjazd Realizatora Usługi EMKA S.A. w celu odebrania odpadów: 25 PLN
 • W przypadku jeżeli wytwarzają państwo miesięcznie więcej niż 10 kilogramów odpadów
  prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania specjalnych warunków umowy.


  Dane firmy  Reprezentant firmy  Data wejścia w życie umowy:


  Miejsce odbioru odpadów: