Podpisz umowę – TEST

Podpisz umowę

Parametry umowy

 • Miesięczna cena abonamentu z 1 podjazdem Realizatora Usługi firmy EMKA S.A. w celu odebrania odpadów: 70 PLN
 • Cena za 1 kg odpadów (włączając odbiór przez Realizatora Usługi EMKA S.A., przewóz do miejsca unieszkodliwiania, unieszkodliwianie): 5 PLN
 • Cena za każdy kolejny podjazd Realizatora Usługi EMKA S.A. w celu odebrania odpadów: 25 PLN
 • W przypadku jeżeli wytwarzają państwo miesięcznie więcej niż 10 kilogramów odpadów
  prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania specjalnych warunków umowy.


  Dane firmy  Reprezentant firmy  Data wejścia w życie umowy:


  Miejsce odbioru odpadów: