Zagadnienia prawne dotyczące utylizacji odpadów medycznych

Zagadnienia-prawne-dotyczące-utylizacji-odpadów-medycznych
Zagadnienia prawne dotyczące utylizacji odpadów medycznych
2017-12-07

Odpady powstają wszędzie tam, gdzie człowiek prowadzi działalność: rolniczą, biznesową czy medyczną.

pojemnik medyczny na igły
W czym przechowywać odpady medyczne przed i w trakcie transportu?
2017-12-04

Odpady medyczne stanowią potencjalne źródło zagrożenia dla człowieka, zwierząt i środowiska. 

odpady do utylizacji
Czy każdy odpad medyczny kwalifikuje się do utylizacji?
2017-12-01

Odpady medyczne muszą być prawidłowo segregowane, a w konsekwencji utylizowane

odpady medyczne
Odpady medyczne – jakie obowiązki ma apteka?
2017-10-04

Apteki w wyniku produkcji leków wytwarzają odpady i liczne chemikalia, a także regularnie wycofują ze sprzedaży przeterminowane leki

medyczne
Szkodliwość odpadów medycznych
2017-10-04

Odpady medyczne powstają poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także podczas badań i doświadczeń medycznych.

pojemniki
Jak korzystać z worków i pojemników na odpady medyczne?
2017-10-04

Specjalne worki i pojemniki to podstawa w postępowaniu z odpadami medycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów... 

odpady
W jaki sposób utylizuje się odpady medyczne?
2017-10-04

Odpady medyczne klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i dlatego też nie mogą być poddawane odzyskowi ani składowane na wysypiskach śmieci. 

Laptop
PANEL KLIENTA
2017-04-03

Przypominamy o możliwości korzystania z Panelu Klienta. Uzyskaj dostęp ze swoich urządzeń mobilnych i na bieżąco zarządzaj współpracą z naszą firmą.