Odpady medyczne – kody i zasady gromadzenia

Odpady medyczne – kody i zasady gromadzenia
2018-07-20

Odpady medyczne to zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia

Jakiego typu odpady medyczne powstają w salonie kosmetycznym?
2018-07-17

Ustawa o odpadach definiuje odpady medyczne jako takie, które powstają podczas udzielania przez placówkę medyczną

Czy zakład gospodarki komunalnej odbiera odpady medyczne?
2018-07-03

Zgodnie z definicją, mianem odpadów medycznych nazywa się wszystkie substancje

Odpady medyczne - pod specjalnym nadzorem (1)
Odpady medyczne – pod specjalnym nadzorem
2018-06-22

Śmieci i różnego rodzaju odpady stanowią spory problem. Chodzi o ich bezpieczne składowanie i utylizację tego,

Oddając przeterminowane leki do apteki, chronisz środowisko
Oddając przeterminowane leki do apteki, chronisz środowisko
2018-06-22

Prawdopodobnie każdy z nas posiada w domu preparaty medyczne z przekroczoną datą przydatności

Jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych
Jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?
2018-06-18

Odpady medyczne ze względu na swoją specyfikę mogą być niebezpieczne i trudniejsze w utylizacje niż

Jak postępować z wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi
Dlaczego odpady medyczne nie są poddawane recyklingowi?
2018-06-06

Recykling będący jedną z metod ochrony środowiska jest coraz silniejszym trendem 

Sprawdź, czy prawidłowo postępujesz z odpadami medycznymi
Sprawdź, czy prawidłowo postępujesz z odpadami medycznymi
2018-05-28

Odpady medyczne powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych.