Odpady weterynaryjne wymagają specjalnego postępowania

Odpady weterynaryjne wymagają specjalnego postępowania
Odpady weterynaryjne wymagają specjalnego postępowania
2018-08-28

Prawidłowe unieszkodliwianie odpadów powinno stanowić jeden z priorytetów w prowadzeniu odpowiedzialnej

Odpady medyczne wytwarzane w salonie kosmetycznym
Odpady medyczne wytwarzane w salonie kosmetycznym
2018-08-22

W gabinecie kosmetycznym mamy do czynienia zarówno z odpadami zwykłymi, jak i medycznymi.

Najważniejsze obowiązki wytwórcy odpadów medycznych
Najważniejsze obowiązki wytwórcy odpadów medycznych
2018-08-14

Czym są odpady medyczne?  Odpadami medycznymi są wszelkie odpady powstające podczas świadczenia usług medycznych

Jakie cechy powinny mieć pojemniki na odpady medyczne
Jakie cechy powinny mieć pojemniki na odpady medyczne?
2018-08-04

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 definiuje pojęcie odpadów medycznych

Czym są leki cytostatyczne zaliczane do odpadów niebezpiecznych
Czym są leki cytostatyczne zaliczane do odpadów niebezpiecznych?
2018-07-26

Leki cytostatyczne inaczej nazywamy cytotoksycznymi lub przeciwnowotworowymi.

Odpady medyczne – kody i zasady gromadzenia
Odpady medyczne – kody i zasady gromadzenia
2018-07-20

Odpady medyczne to zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia

Jakiego typu odpady medyczne powstają w salonie kosmetycznym
Jakiego typu odpady medyczne powstają w salonie kosmetycznym?
2018-07-17

Ustawa o odpadach definiuje odpady medyczne jako takie, które powstają podczas udzielania przez placówkę medyczną

Czy zakład gospodarki komunalnej odbiera odpady medyczne (2)
Czy zakład gospodarki komunalnej odbiera odpady medyczne?
2018-07-03

Zgodnie z definicją, mianem odpadów medycznych nazywa się wszystkie substancje