Aromamarketing

Specjalnością firmy EMKA SA są usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, systematycznie rozszerzamy zakres świadczonych usług. Dążąc do zapewnienia poczucia komfortu i atmosfery wyjątkowości w miejscu pracy naszych klientów, wprowadziliśmy do portfela swoich usług marketing zapachowy.

Aromamarketing – jak działa?

Aromamarketing polega na oddziaływaniu na zachowania i decyzje klientów podejmowane w miejscu świadczenia usług poprzez rozpylanie odpowiednio dobranych kompozycji zapachowych. To najnowszy i zarazem najbardziej efektywny sposób na podkreślenie wyjątkowości firmy, gabinetu, salonu, recepcji. Jest to jedna z najtańszych form reklamy. Aromamarketing to narzędzie, które przemawia do emocji – wzmacnia je i wzbogaca prowadząc do określonego efektu w zachowaniu i percepcji klienta. Wywołuje poczucie komfortu, bezpieczeństwa, wyjątkowości, relaksu i odprężenia, a nawet zmniejsza subiektywne odczucie doświadczanego bólu.

Aromamarketing w ramach miesięcznego abonamentu

Oferta firmy polega na profesjonalnym doradztwie, doborze a następnie dzierżawie i serwisie urządzenia do emisji zapachu oraz wyborze samego zapachu najlepiej zaspokajającego potrzeby i oczekiwania klienta. W takim modelu współpracy klient opłaca miesięczny abonament, w ramach którego otrzymuje urządzenie wraz z obsługą serwisową oraz okresowymi wymianami wkładów zapachowych.